Sąd zatwierdził układ w sprawie Elektrosep

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2019 r. zatwierdził układ częściowy zawarty w dniu 11 lutego 2019 r. w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Elektrosep sp. z o.o. w Słupsku obejmujący wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności przedłożonym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 11...