Kancelaria Adwokacka Przemysława Mogiełki to Kancelaria z wieloletnim doświadczeniem, nakierunkowana na udzielanie wysokiej jakości pomocy prawnej zarówno dla Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Kancelarię tworzy zespół świetnie wykształconych, dynamicznych oraz doświadczonych prawników i ekonomistów.


Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz pomocy – trafiłeś we właściwe miejsce. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami, zarówno w zakresie stałej i kompleksowej pomocy prawnej, jak i doraźnej pomocy w rozwiązaniu bieżącego problemu związanego z prowadzoną działalnością.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

DZWOŃ TEL. STACJONARNY (58) 671 20 06


TEL. KOM. 692 15 87 83Nasze usługIZASTĘPSTWO PROCESOWE

Kancelaria podejmuje się reprezentacji Klientów w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych przed Sądami, organami ścigania, jak również organami administracyjnym. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że udział w rozprawie sądowej jest wydarzeniem generującym nierzadko olbrzymi stres i zdezorientowanie, dobrze jest mieć wówczas kogoś kto zadba o Twój interes oraz realizację przysługujących Ci praw.  


PORADY PRAWNE

Naszym nadrzędnym celem jest niesienie pomocy prawnej oraz indywidualne i rzeczowe podejście do każdego Klienta. Dlatego też w trakcie godzinnej porady prawnej wnikliwie wysłuchamy Twojej historii oraz szczegółowo omówimy wszystkie kwestie dotyczące sprawy, zarówno od strony faktycznej, jak i prawnej. Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania problemu, a następnie wspólnie wybierzemy najodpowiedniejszą ścieżkę działania.

SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH

Sporządzenie poprawnego pisma procesowego nierzadko stanowi problem dla osoby niezwiązanej z zawodem prawniczym.  Wzory udostępniane w internecie nie zabezpieczą we właściwy sposób Twoich interesów i nie zastąpią wiedzy ani doświadczenia profesjonalnego pełnomocnika. Pismo procesowe musi być dopasowane do Twoich potrzeb i stanowić spójną całość z ustaloną strategią procesową. Nasza Kancelaria jest właśnie po to, aby Ci pomóc. Sporządzone przez nas pismo uwzględnia indywidualny charakter każdej sprawy oraz zawiera ustalone wspólnie z Klientem postanowienia.

OBSŁUGA PRAWNA

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz stałej obsługi prawnej - to dobrze trafiłeś. Współpracujemy z przedsiębiorcami i znajdujemy rozwiązania wszystkich bieżących problemów ich działalności. W codziennym życiu jesteśmy otaczani umowami, których treść nie do końca może być dla nas jasna, ze względu na skomplikowany, prawniczy język. Jak wiadomo lepiej jest zapobiegać, niż później martwić się i szukać wyjścia z niekorzystnej sytuacji. Dlatego oferujemy pomoc w analizowaniu umów oraz ich pisemnym opiniowaniu. Wskażemy Ci, które postanowienia są niekorzystne i mogą stanowić zagrożenie dla Twoich interesów, a następnie podpowiemy jak zastąpić takie postanowienia, aby jak najlepiej zabezpieczyć Twoje przedsięwzięcie. Nie czekaj! Umów się na spotkanie z Naszymi pracownikami już dziś!


Potrzebujesz pomocy prawnej?  Potrzebujesz adwokata?

DZWOŃ TEL. STACJONARNY (58) 671 20 06


TEL. KOM. 692 15 87 83

Specjalizacje


Prawo upłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria niesie pomoc przedsiębiorcom niewypłacalnym oraz zagrożonym niewypłacalnością. Reprezentujemy wierzycieli i dłużników w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym. Pomagamy klientom indywidualnym w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości tzw. konsumenckiej.


Prawo rodzinne

Prowadzimy kompleksową pomoc w zakresie spraw o rozwód, alimenty, ustalenie miejsca pobytu, czy o ustalenie kontaktów. Prowadzimy postępowania o zniesienie majątku wspólnego w trakcie rozwodu oraz po rozwodzie.


Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Jeśli potrzebujesz pomocy z zakresu nieruchomości, postępowań spadkowych, działowych o zniesienie współwłasności czy o zapłatę, to trafiłeś we właściwe miejsce. W szczególności świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej oraz reprezentacji Klienta.

Prawo karne

Postępowanie karne może przytrafić się każdemu. Możesz stać się podejrzanym, możesz także zostać pokrzywdzony przestępstwem. Z tych względów zapewniamy obronę w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. Reprezentujemy oskarżonych jak i pokrzywdzonych przestępstwem. Nie czekaj! Zadzwoń!


Potrzebujesz adwokata?

Zadzwoń do nas!  + 48 692 15 87 83


HONORARIUM

Zasady


Kancelaria stosuje elastyczną politykę rozliczeń z Klientami. Akceptujemy formę ryczałtową rozliczenia lub w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw (np. o odszkodowanie, zadośćuczynienie), kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia za sukces (success fee).

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń. W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza obszarem aglomeracji trójmiejskiej należy liczyć się z koniecznością opłacenia kosztów przejazdów.

Warto wskazać także, iż w niektórych sprawach w przypadku pomyślnego zakończenia postępowania sądowego istnieje możliwość domagania się zwrotu od strony przeciwnej poniesionych kosztów procesu, w tym kosztów reprezentacji procesowej (całości lub części wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta na rzecz kancelarii).

Porada prawna

Koszt ustnej porady prawnej zależy od czasu trwania porady oraz stopnia skomplikowania problemu prawnego. Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi zwykle od 100 do 300 PLN (cena zawiera 23% podatek VAT). W przypadku zlecenia kancelarii prowadzenia sprawy przed sądem (udzielenia pełnomocnictwa oraz zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych) wynagrodzenie za udzieloną wcześniej poradę prawną zaliczane jest na poczet honorarium.


Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość jest uzależniona między innymi od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy, ilości dostarczonych przez Klienta materiałów, wartości przedmiotu sprawy.
Honorarium ryczałtowe jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja ustalonego z Klientem zlecenia w postaci np. sporządzenia opinii prawnej, pisma procesowego, projektu umowy, reprezentacji przed sądem lub urzędem w określonej sprawie. Za prowadzenie spraw sądowych Klientów indywidulanych pobierane jest najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane.
Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia kancelaria kieruje się oficjalnymi stawkami, które Minister Sprawiedliwości określił w rozporządzeniu z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.


Stawka Godzinowa

Wysokość wynagrodzenia wyliczanego w oparciu o stawkę godzinową uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy prawnika. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia albo upływie przyjętego okresu rozliczeniowego na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz wyżej wymienionej stawki godzinowej.


Wynagrodzenie za sukces

W sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych i egzekwowaniem należności oraz o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia – wynagrodzenie kancelarii, w zależności od poczynionych z Klientem ustaleń, może składać się z dwóch elementów:

  • wynagrodzenia podstawowego, najczęściej ryczałtowego;
  • wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces (success fee)

Sama premia podlega zapłacie na rzecz kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. W systemie tym należność wyjściowa za przyjęcie sprawy do prowadzenia jest odpowiednio zredukowana.


Zabezpiecz prawnie każde przedsięwzięcie, które prowadzisz.

Zadzwoń do nas!  + 48 692 15 87 83


POUFNOŚĆ

Sprawy Klientów kancelarii objęte są pełną gwarancją zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego zespół kancelarii dowiedział się podczas świadczenia pomocy prawnej. Bezwzględne przestrzeganie tajemnicy obrończej i tajemnicy adwokackiej, a także przepisów tzw. RODO stanowi podstawę działalności kancelarii. Kancelaria nie ujawnia danych umożliwiających identyfikację Klientów.

Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej (OC).

W toku realizacji zlecenia zespół kancelaria dąży do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić Klientowi kosztów oraz doradza ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem Klienta.