Adw. Przemysław Mogiełka

Założyciel kancelarii. Adwokat i doradca restrukturyzacyjny.

Z wykształcenia prawnik i ekonomista.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra prawa oraz magistra zarządzania.

Ukończył studia podyplomowe na Cambridge University z zakresu prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej “Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union”.

Ukończył Podyplomowe Studia „Podatki i Doradztwo Podatkowe” WSB w Gdańsku.

Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. Joanny Kruczalak – Jankowskiej z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.

Ukończył aplikację sędziowską.

Mediator przy Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej oraz w Polskim Centrum Mediacji Odział Trójmiasto (wcześniej Sopot).

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku na podstawie uchwały ORA w Gdańsku z dnia 14 listopada 2016 r. nr 96/11/2016.

Sprawuje funkcje w postępowaniach prowadzonych w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku jako:

  • syndyk w sprawach konsumenckich,

  • syndyk w postępowaniach upadłościowych przedsiębiorstw,

  • tymczasowy nadzorca sądowy,

  • nadzorca sądowy w przyspieszonych postępowaniach układowych,

  •  zarządca,

  • nadzorca układu,

  • nadzorca wykonania układu,

  • kurator.

Posługuje się biegle językiem angielskim.Marta Gabryelska - Mogiełka

Doradca restrukturyzacyjny i rzeczoznawca majątkowy.

Współzałożycielka Kancelarii.

Ukończyła studia magisterskie na na  Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (mgr zarządzania).

Posiada ponad 10 -letnie doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości, projektów inwestycyjnych.

Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw upadłości konsumenckiej, upadłości przedsiębiorstw, postępowań restrukturyzacyjnych.

Biegła wpisana na listę biegłych z zakresu wyceny nieruchomości Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Interesuje się fotografią. 


Katarzyna Pasieka

Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie odbywa aplikacje adwokacką pod patronatem adw.Przemysława Mogiełki.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie udzielania pomocy prawnej, w szczególności w zakresie prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, cywilnego oraz karnego.

Specjalizuje się w prawie medycznym. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Pasjonuje się piłką siatkową oraz Formułą 1.


Barbara Paciulewicz

Stażystka w kancelarii.

Studiuje na Wydziale Prawa Uniwersytegu Gdańskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym i rodzinnym.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Prywatnie uprawia aikido na poziomie mistrzowskim.